Polityka prywatności

1). Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej.

2). Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim.

3). Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury.

4). Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.